RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  PhV

  Nowe przepisy prawne dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii z lipca 2012 roku wprowadziły wymogi prawne dla podmiotu odpowiedzialnego dotyczące przeprowadzania regularnych audytów ich systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – Pharmacovigilance, opartych na analizie ryzyka.

  Wskazówki dotyczące planowania i przeprowadzania wymaganych prawem audytów zawarte są w wytycznych w sprawie dobrej praktyki nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (ang. Good Pharmacovigilance Practice, GVP Moduł IV) Europejskiej Agencji Leków. Prowadzimy niezależne audyty pod kątem zgodności Systemu Pharmacovigilance z przepisami prawa polskiego (Ustawa Prawo farmaceutyczne) oraz wytycznymi europejskimi (m.in. GVP).

  Więcej

  Jak możemy Ci pomóc?

   Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu jest SciencePharma Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chełmska 30/34. Dane te przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   Możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych tutaj.