RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  Bezpieczne badania kliniczne. Etap testowania leku pod nadzorem lekarza. Zaufanie. Wiedza. Doświadczenie.

  Badania Kliniczne

  W SciencePharma świadczymy najnowocześniejsze usługi doradcze w zakresie badań klinicznych. Oferujemy wysoką jakość usług zgodną z obowiązującym prawem, wytycznymi Międzynarodowego Komitetu ds. Harmonizacji (ICH), wytycznymi Europejskiej Agencji Leków (EMA), normami ISO oraz standardowymi procedurami operacyjnymi (SOP) opracowanymi w ramach Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) SciencePharma przeznaczonemu dla prowadzenia badań klinicznych. Nasza dogłębna znajomość wymagań rejestracyjnych sprawia, że potrafimy prowadzić badania kliniczne minimalizując ich czas i koszty.

  W obrębie badań klinicznych oferujemy następujące usługi:

  • Ocenę wykonalności planowanego badania, znalezienie odpowiednich ośrodków klinicznych i badaczy;
  • Negocjacje umów z ośrodkami i badaczami;
  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji badania, wymaganej do złożenia w systemie informacji o badaniach klinicznych (CTIS), w tym:
   • Protokół badania,
   • Broszura Badacza,
   • Informacja dla Pacjenta i formularz świadomej zgody,
   • Karta obserwacji klinicznej (CRF),
   • Dokumentacja badanego produktu leczniczego (również dla produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP));
  • Komunikacja z Ekspertami oceniającymi dokumentację;
  • Świadczenie wysokiej jakości usług monitorowania badań klinicznych;
  • Nadzór nad laboratoriami bioanalitycznymi prowadzącymi walidację i analizę próbek do badań;
  • Przeprowadzanie audytów podwykonawców, audytów ośrodków klinicznych;
  • Świadczenie pełnego zakresu usług zarządzania danymi, w tym projektowanie baz danych i ich walidacja, generowanie i wprowadzanie danych do baz danych, kontrola jakości, kodowanie MedDRA, generowanie zapytań i zamykanie baz danych;
  • Przygotowanie lub weryfikacja raportu klinicznego, bioanalitycznego, statystycznego bądź zintegrowanego z badania zgodnie z wytycznymi ICH E3, a także normą ISO i odpowiednimi wymogami prawnymi w przypadku raportu z badania klinicznego wyrobów medycznych.

  Jak możemy Ci pomóc?

   Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu jest SciencePharma Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chełmska 30/34. Dane te przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   Możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych tutaj.