RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  Wyroby medyczne

  Logo Science Pharma
  Medical devices

  Wyroby medyczne  to szeroka gama produktów i urządzeń przeznaczonych do celów medycznych. Ta kategoria obejmuje zarówno narzędzia, aparaturę, urządzenia, oprogramowanie, implanty, odczynniki, materiały lub inne artykuły stosowane u ludzi w celu:

  • diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, prognozowania, leczenia lub łagodzenia chorób;
  • diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazu / niepełnosprawności;
  • badania, zastępowania lub modyfikacji anatomii / procesu / stanu fizjologicznego lub chorobowego;
  • dostarczania informacji poprzez badanie in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym pobranych od dawców narządów, krwi i tkanek.

  Co istotne, jednocześnie artykuły te nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w ciele ludzkim lub na nim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz ich działanie może być wspomagane takimi środkami.

  Następujące produkty również uznawane są za wyroby medyczne:

  • wyroby używane do celów kontroli poczęć lub wspomagania poczęcia,
  • produkty specjalnie przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji wyrobów medycznych.

  Ramy regulacyjne dotyczące wyrobów medycznych obejmują rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).

  MDR (EC) 2017/745 dzieli wyroby na 4 klasy ryzyka według 22 reguł klasyfikacji wyrobów medycznych. W przepisach dotyczących klasyfikacji wyrobów medycznych przyjęto podejście oparte na analizie ryzyka, biorąc pod uwagę ryzyko związane z użytkowaniem, charakterystyką techniczną i produkcyjną wyrobu.

  Klasa I (większość wyrobów nieinwazyjnych), np.:

  • stetoskopy
  • plastry okluzyjne oka
  • wózki inwalidzkie pchane ręcznie
  • oprawki okularów korekcyjnych i soczewki w oprawkach

  Klasa IIa np.:

  • strzykawki z igłami, strzykawki do pomp infuzyjnych
  • urządzenia przeznaczone do przesyłania krwi
  • lodówki i zamrażarki przeznaczone do przechowywania krwi i tkanek
  • stałe protezy dentystyczne
  • rurki tracheotomijne
  • rękawice chirurgiczne
  • zaciski

  Klasa IIb np.:

  • respiratory
  • pompy infuzyjne
  • aparaty znieczulające
  • monitory płodności
  • węgiel aktywny do podawania doustnego

  Klasa III np.:

  • implanty piersi
  • siatki chirurgiczne
  • całkowite lub częściowe protezy stawów
  • wymiana dysku kręgosłupa
  • proteza zastawki serca

  W Unii Europejskiej wyroby medyczne muszą przejść ocenę zgodności w celu wykazania, że spełniają wymagania prawne oraz, że są bezpieczne i działają zgodnie z przeznaczeniem. Procedura oceny zależy od klasy wyrobu medycznego oraz ryzyka związanego z jego użyciem:

  • w przypadku wyrobów medycznych klasy ryzyka I (niesterylnych, bez funkcji pomiarowej i niebędących narzędziami chirurgicznymi wielokrotnego użytku) producent samodzielnie przeprowadza ocenę zgodności, wystawia deklarację zgodności i nadaje swojemu produktowi znak CE (samocertyfikacja, znak Conformité Européenne);
  • przypadku wyrobów o wyższych klasach ryzyka (II – III) oraz wyrobów w klasach Im, Is oraz Ir, jednostka notyfikowana musi uczestniczyć w procedurze oceny zgodności. Im wyższa klasa wyrobu, tym większy stopień zaangażowania jednostki notyfikowanej w ocenę zgodności.

  SciencePharma może udzielić Ci wsparcia w przeprowadzeniu procedury oceny zgodności oraz w procesie wprowadzenia wyrobu na rynek zgodnie z rozporządzeniami 2017/745 (MDR) oraz 2017/746 (IVDR).

  Badania i rozwój produktu

  Oferujemy usługi doradcze w zakresie oceny potencjału rozmaitych projektów farmaceutycznych związanych z rozwojem produktu leczniczego, medycznego czy suplementu diety.

  Badania przedkliniczne i kliniczne

  Jesteśmy firmą konsultingową z bogatym doświadczeniem, świadczącą usługi z obszaru badań nieklinicznych oraz klinicznych.

  Audyty

  Nasi eksperci są doświadczeni w prowadzeniu rozmaitych audytów systemów GxP. Wspieramy również naszych Klientów podczas oceny systemów Pharmacovigilance.

   

  Usługi rejestracyjne

  Oferujemy multidyscyplinarne usługi w zakresie Regulatory Affairs, w tym obsługę przedrejestracyjną, rejestracyjną oraz porejestracyjną.

   

  Pharmacovigilance

  Posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonywanie czynności związanych z wykrywaniem, oceną i raportowaniem działań niepożądanych.