RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  Test czytelności ulotki

  Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi zarówno oznakowanie, jak i ulotka dołączona do opakowania wszystkich produktów leczniczych wprowadzanych do obrotu, muszą zawierać komplet zrozumiałych informacji umożliwiających Pacjentowi bezpieczne i prawidłowe stosowanie danego produktu leczniczego.

  Zgodnie z art. 59 ust. 3 Dyrektywy 2001/83/WE ulotka dołączana do opakowania produktu leczniczego określa wyniki konsultacji z docelowymi grupami Pacjentów w celu zapewnienia, że ulotka jest czytelna, jasna, przejrzysta i prosta w stosowaniu dla Pacjentów.

  Czym jest test czytelności ulotki?

  Jak wspomniano powyżej oraz w nawiązaniu do art. 63 ust. 2 Dyrektywy 2001/83/WE, ulotka dołączana do opakowania produktu leczniczego musi być sporządzona i zaprojektowana w formie jasnej i zrozumiałej dla Pacjenta. Dodatkowo – musi umożliwiać właściwe postępowanie osobom stosującym dany produkt leczniczy (w razie potrzeby z pomocą pracowników służby zdrowia). Ponadto, ulotka dołączana do opakowania produktu leczniczego musi być czytelna w języku urzędowym lub językach urzędowych danego państwa członkowskiego, w którym produkt leczniczy jest wprowadzany do obrotu

  Test Czytelności Ulotki to elastyczne narzędzie, które pozwala określić czy sposób prezentacji informacji w ulotce umożliwia ich prawidłowy odbiór i zrozumienie przez odpowiednio dobranych uczestników testu.

  Test powinien zostać przeprowadzony na tej samej ulotce, która będzie dołączona do produktu leczniczego i zgodnie z istniejącą projektem graficznym (ang. mock-up) ulotki.

  Informacje dotyczące „konsultacji z Pacjentem” przeprowadzonej wraz z prezentacją wyników należy zamieścić w sekcji 1.3.4 modułu 1 dla wszystkich nowych wniosków rejestracyjnych oraz dla odpowiednich wniosków porejestracyjnych wprowadzających istotne zmiany w ulotce dołączonej do opakowania, np. zmian OTC – switch. Więcej informacji na tent temat można znaleźć w artykule (w. języku angielskim)  OTC status – what is it all about?

  Etapy testu czytelności ulotki

  Zazwyczaj proces składa się z pięciu poniższych kroków:

  • Przygotowanie dokumentów (kwestionariusz, randomizacja pytań, finalny projekt graficzny ulotki bądź ‘specimen’).
  • Rekrutacja uczestników do testu czytelności.
  • Przeprowadzenie fazy pilotażowej testu.
  • Przeprowadzenie badania (testu) czytelności
  • Przygotowanie Raportu z testu czytelności i złożenie go do odpowiedniej Agencji

  Skorzystaj z naszego doświadczenia

  Nasi Eksperci posiadają duże doświadczenie w przeprowadzaniu testów czytelności ulotki i w przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji – wszystkie Raporty z testów czytelności ulotki przygotowane i przedłożone do odpowiednich Agencji przez pracowników SciencePharma, zostały zatwierdzone przez Agencje Europejskie. Firmy farmaceutyczne z całego świata wielokrotnie korzystały z naszego wsparcia i często do nas wracają.

  Śledzenie najnowszych wymagań organów kompetentnych jest dużo łatwiejsze przy wsparciu doświadczonego i dobrze poinformowanego zespołu.

  Co oferujemy?

  Nasi Eksperci posiadają duże doświadczenie w przeprowadzaniu testów czytelności ulotki i w przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji. Wszystkie Raporty z testów czytelności ulotki przygotowane i przedłożone do odpowiednich Agencji przez pracowników SciencePharma, zostały zatwierdzone przez Agencje Europejskie. Firmy farmaceutyczne z całego świata wielokrotnie korzystały z naszego wsparcia i często do nas wracają.

  Śledzenie najnowszych wymagań organów kompetentnych jest dużo łatwiejsze przy wsparciu doświadczonego i dobrze poinformowanego zespołu.

  Osoby zainteresowane współpracą z nami zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania oraz wątpliwości.

  Jak możemy Ci pomóc?

   Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu jest SciencePharma Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chełmska 30/34. Dane te przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   Możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych tutaj.