RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  Organizacja badania klinicznego

  Prowadzenie badań klinicznych jest złożonym procesem obejmującym liczne czynności w różnorodnych dziedzinach. Jako firma konsultingowa, współpracująca zarówno z dużymi, jak i małymi firmami, doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasi Klienci mogą potrzebować wsparcia tylko w wybranych obszarach. Dlatego oferujemy elastyczne, zindywidualizowane rozwiązania jeśli chodzi o zakres współpracy w badaniach klinicznych, mając na uwadze cele i potrzeby naszych Klientów.

  Zapewniamy wsparcie w zaprojektowaniu założeń badania klinicznego i zaplanowaniu jego przebiegu. Nasza oferta obejmuje badania od fazy I (w tym badania tzw. First in Human, FIH), po fazę IV lub badania obserwacyjne.

  Usługi, które świadczymy:

  • Wsparcie w przygotowaniu założeń badania klinicznego, w tym wybór punktów końcowych, hipotez testowanych w badaniu, oszacowanie liczebności próby niezbędnej do uzyskania odpowiedniej mocy testu w analizie statystycznej wyników badania [Projekt badań klinicznych];
  • Analiza i przygotowanie rekomendacji dotyczących konieczności przedłożenia Planu Badań Pediatrycznych (ang. Paediatric Investigation Plan, PIP) lub wniosku o odstąpienie od wykonywania takich badań. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, w zależności od wyniku analizy ;
  • Przygotowanie lub weryfikacja wniosku o wydanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego, w tym (między innymi): protokołu badania, broszury badacza (ang. Investigator’s Brochure, IB), informacji dla pacjenta/uczestnika badania i formularza świadomej zgody (ang. Informed Consent Form, ICF), karty obserwacji klinicznej (ang. Case Report Form, CRF);
  • Przygotowanie lub weryfikacja Dokumentacji Badanego Produktu Leczniczego (ang. Investigational Medicinal Product Dossier, IMPD, także dla produktów leczniczych terapii zaawansowanych, ang. Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP);
  • Wyszukiwanie i doradztwo w wyborze ośrodków klinicznych, przeprowadzenie oceny wykonalności i (jeśli to konieczne) wizyt selekcyjnych w celu wyboru ośrodka wraz z przygotowaniem rekomendacji dla każdego ośrodka. Złożenie wniosku o wydanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego do właściwego organu kompetentnego i Komisji Bioetycznej (dot. badań klinicznych wyrobów medycznych) bądź poprzez system informacji o badaniach klinicznych (CTIS) w przypadku badań klinicznych produktów leczniczych, odpowiadanie na prośby o informację (Request for Information – RFI).

  Jak możemy Ci pomóc?

   Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu jest SciencePharma Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chełmska 30/34. Dane te przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   Możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych tutaj.