RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  CSR writing.

  Raporty z badań klinicznych

  Jak właściwie przedstawiać dane z badań klinicznych – raport zintegrowany z badania klinicznego

  Raport z badania klinicznego (ang. Clinical Study Report, CSR) to zintegrowany, obiektywny i ustrukturyzowany dokument gromadzący dane z pojedynczego badania klinicznego. Jest to zapis wszystkich istotnych informacji dotyczących badania, w tym projektu badania i jego uzasadnienia, opisu badanej populacji, zastosowanego leczenia, zmiennych ocenianych w badaniu i sposobu ich oceny, kwestii statystycznych oraz analizy bezpieczeństwa – zdarzeń niepożądanych.

  W treści raportu prezentowane są wyniki badania, zazwyczaj w formie opisowej, wraz z wykresami i tabelami ilustrującymi najważniejsze dane, oraz ich omówieniem, co pozwala na wyciągnięcie ogólnych wniosków z badania. Istotną częścią raportu z badania klinicznego są również jego załączniki obejmujące (między innymi): protokół badania, wzór karty obserwacji klinicznej (ang. Case Report Form, CRF), informacje dotyczące badaczy, badanych produktów, dokumentację statystyczną, w tym przeprowadzone obliczenia i analizy, oraz szczegółowe zestawienia danych zebranych w badaniu. Wszystko po to, aby zapewnić wysoką jakość dokumentacji badania klinicznego, z najwyższym poszanowaniem głównych zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, GCP): etyki postępowania i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz integralności uzyskanych danych.

  W duchu globalnej harmonizacji zasad rozwoju produktów leczniczych stworzono szczegółowe wytyczne opisujące sposób prezentacji wyników badań klinicznych w CSR. Są one zebrane w wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Harmonizacji (ang. International Conference on Harmonisation, ICH) ICH E3 Struktura i treść raportów z badań klinicznych. Przygotowanie raportu zgodnie z tymi wytycznymi, wraz z przedstawieniem wszystkich niezbędnych załączników, minimalizuje ryzyko pytań ze strony Organów Kompetentnych w trakcie np. uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.  Usprawnia też weryfikację opracowania Ekspertów Oceniających.

  Pisarze medyczni w SciencePharma mają bogate doświadczenie w przygotowywaniu raportów z badań klinicznych różnych faz.

  Gromadzenie, zarządzanie i analiza danych

  Ale cofnijmy się o krok. W celu przygotowania CSR konieczne jest przede wszystkim odpowiednie zebranie danych z badania, uporządkowanie ich w zbiorach danych do analizy statystycznej oraz przeprowadzenie analiz z wykorzystaniem odpowiedniego podejścia statystycznego. Niezależnie od tego, czy dane zbierane są w formie pisemnej, na papierowych kartach obserwacji klinicznej, czy też w badaniu wykorzystywany jest elektroniczny CRF (eCRF), możemy pomóc w zarządzaniu danymi i zaprojektowaniu odpowiedniej bazy danych. Współpracujemy również z doświadczonymi statystykami, którzy doradzą w zakresie doboru testów statystycznych, przygotują Plan Analizy Statystycznej (ang. Statistical Analysis Plan, SAP), przeprowadzą analizy i udokumentują je w raporcie statystycznym.

  Dlaczego warto wybrać SciencePharma?

  Można zadać sobie pytanie – skoro wszystko jest dokładnie wyjaśnione w wytycznych, dlaczego może być potrzebna pomoc w przygotowaniu raportów? Z naszego doświadczenia wynika, że nawet w przypadku najbardziej skrupulatnie przygotowanych CSR, wiele Organów Kompetentnych ma mimo wszystko szereg pytań do tych dokumentów podczas oceny wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Ponieważ raporty te stanowią część dokumentacji rejestracyjnej, szczególnie ważne jest, aby zawierały wszystkie niezbędne informacje, których właściwy organ może szukać podczas oceny – nie tylko dane faktyczne, ale także ich wyjaśnienia i interpretację. Omówienie wyników badania klinicznego już w CSR znacznie ułatwia przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej i późniejszą dyskusję z właściwym organem. W SciencePharma łączymy nasze doświadczenie w kwestiach regulacyjnych i badaniach klinicznych. Dzięki temu tworzymy wysokiej jakości raporty, przewidując zawczasu pytania, które mogą się pojawić i uwzględniając odpowiedzi.

  Oferujemy:

  • Przygotowanie lub weryfikację raportów z badań klinicznych: bioanalitycznych, statystycznych lub zintegrowanych zgodnie z wytycznymi ICH E3. Także normą ISO i odpowiednimi przepisami prawa w przypadku raportów z badań klinicznych wyrobów medycznych.
  • Świadczenie pełnego zakresu usług zarządzania danymi. Projektowania baz danych i ich walidacji, generowania i wprowadzania danych do baz danych, kontroli jakości, kodowania MedDRA, generowania zapytań i zamykania baz danych.

  Jako firma konsultingowa współpracujemy z wieloma Sponsorami i Organami Kompetentnymi. Mamy doświadczenie w badaniach i rejestracji produktów z wielu obszarów terapeutycznych. Nasi pisarze medyczni mają doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z badaniami klinicznymi. Przygotowują też dokumentację rejestracyjną oraz są doświadczeni w dyskusjach z właściwymi organami w procesie uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Nasze szerokie doświadczenie jest wykorzystywane do przygotowania CSR w sposób uwzględniający możliwość powstania pytań lub zarzutów ze strony właściwych organów oraz ułatwienie dyskusji na etapie rejestracji. Minimalizacja ryzyka regulacyjnego na wczesnym etapie w dużej mierze przyczynia się do dotrzymania terminów i budżetu projektu.

   

  Jak możemy Ci pomóc?

   Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu jest SciencePharma Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chełmska 30/34. Dane te przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   Możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych tutaj.