RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  Zarządzanie projektami

  Efektywne zarządzanie i prowadzenie złożonych projektów jest kluczowym elementem w drodze do ich pomyślnej realizacji. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku projektów farmaceutycznych, gdzie praktycznie zawsze w projekt zaangażowanych jest wiele podmiotów. Aby sprawnie poprowadzić projekt do końca oferujemy możliwość zaplanowania wszelkiego rodzaju aktywności niezbędnych do realizacji procesu i optymalizacji harmonogramu prac projektowych. Możemy również zorganizować cały proces i dopilnować, aby wszystkie zadania były realizowane zgodnie z planem. W związku z tym, że na bieżąco śledzimy zmiany legislacyjne oraz zmiany w wymaganiach rejestracyjnych i GxP, jesteśmy w stanie odpowiednio reagować w przypadku konieczności modyfikacji pierwotnych założeń, a także pomóc w bieżącym rozwiązywaniu problemów natury technologicznej i analitycznej na poziomie laboratoryjnym, półtechnicznym i w skali produkcyjnej.

  Przykładowy zakres oferowanych usług:

  • określenie kompletnych wymogów rejestracyjnych w oparciu o aktualne wytyczne, zalecenia oraz nasze doświadczenie, wybór oraz szczegółowe zaprojektowanie koniecznych do przeprowadzenia prac badawczo‑rozwojowych produktu leczniczego, w tym:
   • zaplanowanie badań rozwojowych w zakresie od pomysłu do opracowania technologii i analityki produktu leczniczego w skali laboratoryjnej, pilotowej i produkcyjnej
   • przygotowanie specyfikacji dla substancji czynnej oraz dla produktu leczniczego, starając się maksymalnie ograniczyć koszty analityki
   • zaprojektowanie badań trwałości (z uwzględnieniem minimalizacji kosztów)
   • ocena procesu wytwarzania (z uwzględnieniem minimalizacji kosztów produkcji) i ew. optymalizacja tego procesu zaprojektowanie badań przedklinicznych oraz klinicznych
  • przygotowywanie planu rozwoju produktu wskazującego możliwe drogi realizacji, krytyczne etapy i potrzebne do tego celu zasoby
  • opracowanie harmonogramu oraz wstępnych budżetów projektów
  • kierowanie projektami badawczo-rozwojowymi i koordynacja działań laboratoriów i podwykonawców

  Wyróżnia nas posiadane doświadczenie w planowaniu, organizowaniu oraz w zarządzaniu skomplikowanymi projektami farmaceutycznymi. Mamy na tym polu znaczne sukcesy.

  Jak możemy Ci pomóc?

   Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu jest SciencePharma Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chełmska 30/34. Dane te przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   Możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych tutaj.