RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  Komercjalizacja

  Komercjalizacja produktów farmaceutycznych stanowi złożony i skomplikowany obszar, w którym należy wykazać się dużą wiedzą regulacyjną i trafnością podejmowanych decyzji. Wymagana jest znajomość z zakresu procedur rejestracji produktów leczniczych, wprowadzania ich na rynek, czy też krajowo-specyficznych wytycznych dotyczących ustalania cen i refundacji. Ze względu na wszechobecną konkurencję i presję czasu, decyzje w tych działaniach nierzadko należy podejmować szybko i sprawnie, co czyni ten obszar trudnym polem do działania. W SciencePharma lubimy takie wyzwania. Dzięki doskonałej znajomości prawa farmaceutycznego i związanych z nim regulacji prawnych w UE jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie nawet przy najtrudniejszych projektach.

  W SciencePharma rozumiemy narodowo-specyficzne polityki ustalające zasady refundacji i ceny produktów farmaceutycznych. Wiemy, jak radzić sobie z wyzwaniami takimi jak m.in. serializacja leków. Mamy dobre wyczucie rynku i potrafimy analizować potencjał komercyjny produktów farmaceutycznych. Posiadamy bogate zaplecze ekspertów: analityków, prawników, osób zajmujących się kwestiami regulacyjnymi, często z wcześniejszą przeszłością zawodową w agencjach rejestracyjnych czy Ministerstwie Zdrowia. Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu optymalnych strategii dostępu do rynku i skutecznej komercjalizacji produktów leczniczych.

  Do najważniejszych usług w obszarze komercjalizacji, świadczonych przez SciencePharma należą:

  • Analiza rynku – dokonujemy oceny potencjału komercyjnego danego produktu farmaceutycznego i przeprowadzamy analizę rynku dostosowaną do potrzeb Klientów. W skład analizy mogą wchodzić m.in.:
   • Ocena przewag konkurencyjnych nad innymi produktami;
   • Prognoza przychodów i wycena wartości produktu / portfolio produktowego;
   • Analiza otoczenia konkurencyjnego i porównanie produktów z konkurentami (istniejącymi i/lub rozwijanymi);
   • Przygotowanie map drogowych (zestawu wskazówek) dla kolejnych kroków rozwojowych;
   • Analiza ryzyka naukowego i technologicznego (zagrożeń obecnych i mogących potencjalnie wystąpić w przyszłości) wraz z sugestiami sposobów łagodzenia/uniknięcia potencjalnych niepowodzeń;
   • Pomoc w uzyskaniu dodatkowego dofinansowania ze środków publicznych na projekt będący w trakcie realizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  • Dostęp do rynku – analizujemy kwestie ustalania ceny i refundacji, aby zoptymalizować strategię skutecznego zawierania umów na produkty lecznicze na całym świecie. Współpracujemy z naszymi Klientami od wczesnych etapów cyklu życia produktu. Zapewniamy wsparcie w budowaniu wartości produktu nie tylko lokalnie ale też globalnie.
  • Pośrednictwo w zakresie out-licensingu i poszukiwaniu dystrybutorów – pomagamy firmom w poszukiwaniu partnerów do wejścia na nowe rynki w modelach licencyjnym i dystrybucyjnym. Mamy doświadczenie w negocjowaniu warunków udzielania licencji na dopuszczenia produktu do obrotu (Marketing Authorization, MA) oraz nawiązywaniu partnerstw z dystrybutorami produktów leczniczych i wyrobów medycznych w UE. Posiadamy grono sprawdzonych partnerów i dystrybutorów, z którymi sprawnie poprowadzimy rozmowy.
  • Wsparcie w optymalizacji portfela produktów – odpowiednie portfolio produktów jest kluczowe dla rozwoju biznesu w branży farmaceutycznej. W SciencePharma znamy aktualne trendy rynkowe i możemy poprowadzić Cię w kierunku skutecznej optymalizacji portfela produktów Twojej firmy. Warto wiedzieć, że zamiast samodzielnie opracowywać nowy produkt farmaceutyczny, często bardziej efektywne jest nabycie produktu z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu (MA) od strony trzeciej. Jako SciencePharma zapewniamy wsparcie w zakupie licencji (in-licensing) w celu wzbogacenia portfolio produktowego. W razie potrzeby chętnie pomożemy również w imporcie produktów leczniczych z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w krajach trzecich.
  • Organizacja i wsparcie w procesie serializacji – wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z serializacją produktów leczniczych poprzez świadczenie usług doradczych na poziomie spraw regulacyjnych, kwestii technologicznych oraz wsparcia prawno-podatkowego.

  Do każdego produktu i projektu podchodzimy nieszablonowo. Nasze usługi dostosowujemy tak, aby stanowiły one realne rozwiązania dla problemów i wyzwań, z którym zmagają się nasi Klienci. Odpowiednie analizy i usługi wsparcia są każdorazowo przygotowywane przez nas w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Klienta.

  Potrzebujesz wsparcia w komercjalizacji produktu leczniczego? W SciencePharma świadczymy szerokie spektrum usług w tym zakresie. Z naszej oferty korzystają Klienci z różnych stron świata, posiadający różne cele, budżet czy też skalę działalności. Pomożemy stawić czoła wyzwaniom w procesie komercjalizacji produktów leczniczych zarówno firmom farmaceutycznym (małym i dużym) jak i naukowcom i startupom.

  Jak możemy Ci pomóc?

   Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu jest SciencePharma Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chełmska 30/34. Dane te przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   Możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych tutaj.