RFI

MENU

  RFI

  Wyślij do nas wiadomość, skontaktujemy się z Tobą

  Przegląd literatury lokalnej

  Zgodnie z regulacjami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (eng. Pharmacovigilance), a także wytycznymi dobrej praktyki nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (eng. Good Pharmacovigilance Practice, GVP) każdy Podmiot odpowiedzialny zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądu literatury w krajach, w których posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (eng. Marketing Authorisation, MA) produktu leczniczego. Zaleca się więc wyznaczenie lokalnego zespołu, który będzie nadzorował literaturę w kraju MA, a następnie przekazywał dane dotyczące bezpieczeństwa odpowiednim jednostkom Podmiotu odpowiedzialnego. Dlaczego literatura powinna być monitorowana? Publikacje medyczne mogą zawierać cenne informacje dotyczące profilu bezpieczeństwa i skuteczności danego produktu leczniczego, dlatego Podmiot odpowiedzialny powinien systematycznie taką literaturę przeglądać.

  Ponadto, lokalne przeglądy literatury mają kluczowe znaczenie dla:

  • Wykrywania i zgłaszania raportów działań niepożądanych (eng. Adverse Reaction Report, ADR);
  • Przygotowania analiz bezpieczeństwa i raportów wymaganych przez agencje rejestracyjne takich jak okresowy raport o bezpieczeństwie (eng. Periodic Safety Update Report, PSUR) czy też uzupełnienie do przeglądu klinicznego (eng. Addendum to Clinical Overview, AddCO). *Zachęcamy do przeczytania naszych artykułów na temat PSURAddCO.
  • Wyszukania ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa monitorowanych produktów leczniczych – zgłoszeń dotyczących wad jakościowych lub sfałszowanych produktów leczniczych, narażenia na lek w trakcie ciąży lub karmienia piersią, braku skuteczności czy też innych sytuacji szczególnych (eng. special situations).

  Lokalne przeglądy literatury w SciencePharma są usługą dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta. Dla każdego produktu leczniczego przygotowywana jest osobna strategia przeglądów. W zależności od specyfiki produktu, biorąc pod uwagę kraje, w których zarejestrowany jest dany produkt, a także dodatkowe potrzeby Klienta, wybierane są odpowiednie czasopisma oraz bazy danych.

  Dodatkowo, cotygodniowo stale przeglądane są bazy medyczne takie jak PubMed i Reactions Weekly, a także około 90 polskich czasopism – elektronicznych lub dostępnych w wersji papierowej, zgodnie z częstotliwością ich wydawania.

  Dlaczego my?

  SciencePharma oferuje wysoki standard usług, a także zapewnia odpowiednią komunikację z Klientami. Dzięki 15-letniemu praktycznemu doświadczeniu SciencePharma prowadzi satysfakcjonującą współpracę z wieloma zewnętrznymi Klientami. Potwierdzeniem są pozytywne opinie i rezultaty zarówno polskich jak i zagranicznych inspekcji obejmujących proces monitorowania literatury opisany w naszych procedurach (eng. Standard Operating Procedure, SOP) oraz instrukcjach (więcej o inspekcjach piszemy na naszej stronie). W naszych działaniach zawsze stawiamy na nienaganną jakość oferowanych usług. Doświadczony w monitorowaniu lokalnej literatury zespół jest ponadto stale szkolony by zapewnić skrupulatny przegląd dostępnej literatury.

  Dlaczego warto?

   Posiadamy bogate doświadczenie w procesie monitorowania literatury, a zwłaszcza zbieraniu raportów o działaniach niepożądanych  i sytuacjach szczególnych pochodzących z literatury. Dzięki temu nasi Klienci mają pełny nadzór nad bezpieczeństwem swoich produktów. Bezpośrednia i szybka komunikacja zapewnia Klientom wystarczająco dużo czasu na procesowanie przypadków i terminowe przesyłanie ich do odpowiednich Władz Kompetentnych (eng. Competent Authorities, CA), zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Ta terminowa współpraca pozwala firmom utrzymać wysokie wskaźniki wydajności w zakresie raportowania przypadków. Podmiot odpowiedzialny może również mieć pewność, że wszelkie sygnały pochodzące z literatury są odpowiednio wykrywane i oceniane. Co więcej, zebrane artykuły dotyczące kwestii bezpieczeństwa będą cenne przy przygotowywaniu szczegółowych, aktualnych raportów np. okresowych raportów o bezpieczeństwie.

  Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu opisane w literaturze zostaną wychwycone jeśli powierzą nam Państwo przeglądy literatury.

  Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i nie tylko.

  Jak możemy Ci pomóc?

   Informujemy, że administratorem danych osobowych wpisanych w powyższym formularzu jest SciencePharma Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Chełmska 30/34. Dane te przetwarzane są w celu przyjmowania korespondencji przychodzącej i udzielania odpowiedzi na nią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   Możesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych tutaj.